Archive for October, 2011

Höstmötet i Umeå 19 oktober

Written by aaadmin. Posted in Aktiviteter, Nyheter

Den 19 oktober var Umeå universitet värd för en spännande seminariedag. Alla partners, men även andra intresserade var inbjudna. Höstmötet lockade flera åhörare från näringsliv och akademi. Centerföreståndare Håkan Ylinenpää inledde med en kort presentation av visionen och arbetet i CiiR. Därefter redogjorde Professor Kalle Lyytinen, Case Western Reserve University, USA samt också adjungerad professor vid universitetet i Jyväskylä, Finland, för de utmaningar och möjligheter som digital innovation innebär. Han förtydligade dessa genom att ge oss konkreta exempel. Sara Öhrvall, Boinners, lät oss följa med på en resa i den snabba och föränderliga situationen inom digital media. Hon gav också åhörarna ett antal enkla, men mycket insiktsfulla råd för att underlätta innovation.

Per Levén, ProcessIT och också en av parterna i CiiR, delade under rubriken ”Regional kraftsamling för global positionering” med sig av sina erfarenheter av att bygga upp och driva ett innovationssystem. Han reflekterade också över hur fortsättningen på sådana satsningar kan se ut. Nils-Gustav Lundgren, CERUM även det en av parterna i CiiR, berättade mycket livfullt om regionala attityder till företagande och innovation. En slutsats från den presentationen är att det finns utrymme till förbättringar där CiiR i samverkan med sina partners kan göra ett betydande bidrag.

Dagen avslutades med en dialog med åhörarna, ledd av moderatorn Robert Sörensson, CERUM. Deltagarna tog väl vara på möjligheten att ställa frågor eller kommentera dagens ämnen. Naturligtvis fanns även en fikapaus på dagens agenda. Seminarier i CiiR regi är inte bara en möjlighet att lära mer utan också ett tillfälle att nätverka med näringsliv och akademi.

 Den 19 oktober var Umeå universitet värd för en spännande seminariedag. Alla partners, men även andra intresserade var inbjudna. Höstmötet lockade flera åhörare från näringsliv och akademi. Centerföreståndare Håkan Ylinenpää inledde med en kort presentation av visionen och arbetet i CiiR. Därefter redogjorde Professor Kalle Lyytinen, Case Western Reserve University, USA samt också adjungerad professor vid universitetet i Jyväskylä, Finland, för de utmaningar och möjligheter som digital innovation innebär. Han förtydligade dessa genom att ge oss konkreta exempel. Sara Öhrvall, Boinners, lät oss följa med på en resa i den snabba och föränderliga situationen inom digital media. Hon gav också åhörarna ett antal enkla, men mycket insiktsfulla råd för att underlätta innovation.

Per Levén, ProcessIT och också en av parterna i CiiR, delade under rubriken ”Regional kraftsamling för global positionering” med sig av sina erfarenheter av att bygga upp och driva ett innovationssystem. Han reflekterade också över hur fortsättningen på sådana satsningar kan se ut. Nils-Gustav Lundgren, CERUM även det en av parterna i CiiR, berättade mycket livfullt om regionala attityder till företagande och innovation. En slutsats från den presentationen är att det finns utrymme till förbättringar där CiiR i samverkan med sina partners kan göra ett betydande bidrag.

Dagen avslutades med en dialog med åhörarna, ledd av moderatorn Robert Sörensson, CERUM. Deltagarna tog väl vara på möjligheten att ställa frågor eller kommentera dagens ämnen. Naturligtvis fanns även en fikapaus på dagens agenda. Seminarier i CiiR regi är inte bara en möjlighet att lära mer utan också ett tillfälle att nätverka med näringsliv och akademi.