Archive for November, 2011

Seminarium/workshop på ltu den 24 nov 10-12 i A207, Alfa-husetSeminarium/workshop på ltu den 24 nov 10-12 i A207, Alfa-huset

Written by aaadmin. Posted in Aktiviteter

Program för detta interaktiva seminarium bifogas. Programmet i korthet:

10.00 Kort välkomsthälsning med information om det nya nationela excellence centret CiiR (Håkan Ylinenpää)

10.15 Robert Sörensson från CERUM presenterar aktuella forskningsresultat rörande hur kunskapsöverföring mellan företag egentligen går till och vilka policyimplikationer som kan dras av detta.

11.00 Presentation av CiiRs “live case” där vi tillsammans med en rad aktörer arbetar tillsammans med Spaceport Sweden som framtida innovationssystem. Vad kan vi lära av en innovativ process i realt

Ny innovationsstrategi och nya satsningar för NorrbottenNy innovationsstrategi och nya satsningar för Norrbotten

Written by aaadmin. Posted in Aktiviteter

Norrbotten står inför stora utmaningar och nya möjligheter. Exempel är kompetensförsörjningen till den växande högteknologiska basindustrin, utvecklingen av e-hälsa samt flytten av Kiruna.

För att möta utmaningarna krävs en långsiktig regional innovationsstrategi. Under eftermiddagens workshop tar vi första steget genom att diskutera vad en målbild bör innehålla. En nulägesanalys av regionens innovationsklimat, utmaningar och möjligheter är utgångspunkten för att bestämma formerna för det fortsatta strategiarbetet.

Presentationer av regeringens arbete med sin nationella innovationsstrategi,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) inspel i form av Innovationsplan Sverige samt hur Värmland arbetat med sin innovationsstrategi ger inspel och inspiration till workshopen. IVA diskuterar tillsammans med LKAB och Luleå tekniska universitet ett Vetenskapens hus i centrala Luleå som en mötesplats
för allmänhet och olika organisationer.

Vid seminariet presenteras idéerna bakom Vetenskapens hus och den första planerade aktiviteten – en workshop kring arbetet med regionala, nationella
och internationella innovationsstrategier. Vid seminariet presenterar LKAB sin nya akademi som är ett strategiskt verktyg för att säkra företagets behov av kvalificerad kompetens. Facebooks placering av serverhallar i Luleå har väckt
stor internationell uppmärksamhet. Vi får en initierad beskrivning av arbetet bakom etableringen. I detta var möjligheten att kraftsamla utifrån en samverkansplattform avgörande.

Välkommen till en heldag där du kan inspireras och själv bidra till
och påverka arbetet med en innovationsstrategi för Norrbotten!

Tid: Onsdagen den 14 december 2011, kl 10:00-16:00
Plats: Posten I, korsningen Storgatan/Kungsgatan, Luleå
Program: Detaljerat program och inbjudan hittar du här!
Anmälan: Senast den 8 december 2011 via denna länk

 Ny innovationsstrategi och nya satsningar för Norrbotten

Norrbotten står inför stora utmaningar och nya möjligheter. Exempel är kompetensförsörjningen till den växande högteknologiska basindustrin, utvecklingen av e-hälsa samt flytten av Kiruna.

För att möta utmaningarna krävs en långsiktig regional innovationsstrategi. Under eftermiddagens workshop tar vi första steget genom att diskutera vad en målbild bör innehålla. En nulägesanalys av regionens innovationsklimat, utmaningar och möjligheter är utgångspunkten för att bestämma formerna för det fortsatta strategiarbetet.

Presentationer av regeringens arbete med sin nationella innovationsstrategi,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) inspel i form av Innovationsplan Sverige samt hur Värmland arbetat med sin innovationsstrategi ger inspel och inspiration till workshopen. IVA diskuterar tillsammans med LKAB och Luleå tekniska universitet ett Vetenskapens hus i centrala Luleå som en mötesplats
för allmänhet och olika organisationer.

Vid seminariet presenteras idéerna bakom Vetenskapens hus och den första planerade aktiviteten – en workshop kring arbetet med regionala, nationella
och internationella innovationsstrategier. Vid seminariet presenterar LKAB sin nya akademi som är ett strategiskt verktyg för att säkra företagets behov av kvalificerad kompetens. Facebooks placering av serverhallar i Luleå har väckt
stor internationell uppmärksamhet. Vi får en initierad beskrivning av arbetet bakom etableringen. I detta var möjligheten att kraftsamla utifrån en samverkansplattform avgörande.

Välkommen till en heldag där du kan inspireras och själv bidra till
och påverka arbetet med en innovationsstrategi för Norrbotten!

Tid: Onsdagen den 14 december 2011, kl 10:00-16:00
Plats: Posten I, korsningen Storgatan/Kungsgatan, Luleå
Program: Detaljerat program och inbjudan hittar du här!
Anmälan: Senast den 8 december 2011 via denna länk

CiiR och Spaceport Sweden: Gränslösa möjligheter med rymdturism som dragkraft

Written by aaadmin. Posted in Aktiviteter, Nyheter

Den 10 november i samband med den årliga Entreprenörsveckan vid Luleå tekniska universitet samlades ett 70-tal deltagare i form av forskare, företagare, supportaktörer och studenter/gymnasieelever till en workshop på temat rymdturism. Workshopen inleddes med att CiiRs centerföreståndare Håkan Ylinenpää berättade om ambitionen att arbeta med och forska om innovationssystem. Håkan berättade också att CiiR kommer att använda sig av ett “live case” för att skapa interaktion och lärande med policy-makers, där dagens övning var ett första steg. Samarbetet med Spaceport Sweden utgör grunden för ett “live case” och deras utmaningar med att bygga upp ett innovationssystem ska inspirera till lärande och bredare medverkan i formandet av ett framtida innovationssystem. Karin Nilsdotter, VD Spaceport Sweden, berättade därefter om utmaningen att starta upp och driva rymdturism med Kiruna som nav.

Efter detta bytte de 70-talet åhörarna roll och fick i stället för att bara lyssna även diskutera och ta fram idéer i olika tankesmedjor. Smedjorna hade olika teman – hållbarhet, kreativa näringar och rymdupplevelse – som användes som grund för att skapa idéer om framtida innovativa produkter och tjänster. Cirka 200 idéer skapades och sammanställdes i form av ett särskilt rymdhus – ett Space Hotel – där allt från lek, lärande, upplevelse och spänning kan ta form. Idéerna om skulpturala uttryck, smarta textilier, tidsresa från historisk samekultur till futuristisk rymdålder, simulerade rymdfärder och rymdpromenader skulle också kunna förverkligas med rymdhuset som bas. I tankesmedjorna diskuterades även hur utvecklingen av rymdturism kan göras genom samverkan mellan olika aktörer, intressen och behov.

Förutom att inspirera till nya produkter och tjänster utgör resultatet från workshopen ett underlag för t ex kurser vid olika universitet, examensarbeten och idéer till nya forsknings- och utvecklingsprojekt. Dagens aktiviteter var också en bra övning för formandet av det “lärande laboratorium” för utveckling av innovationssystem som är CiiRs ambition.

Ytterligare upplysningar: Åsa Ericson, Funktionella produkter, asa.ericson@ltu.se

CiiR arrangerar seminarium/tankesmedja tillsammans med Spaceport Sweden

Written by aaadmin. Posted in Aktiviteter

I samband med LTUs Entreprenörsvecka arrangerar CiiR tillsammans med Spaceport Sweden ett seminarium med en kreativ tankesmedja på temat “Utveckling av nya produkter och tjänster inom upplevelse- och kreativa näringar med rymden som plattform”. Seminariet/tankesmedjan går av stapeln torsdagen den 10 nov kl 13.00 – 14.30 i LKAB-salen, ALFA-huset, LTU.

För planeringen av övningen är vi tacksamma om du anmäler ditt deltagande.

Anmäl dig här

Spaceport Sweden – En av Sveriges mest innovativa satsningar

Written by aaadmin. Posted in Aktiviteter, Aktuellt

Spaceport Sweden har lyfts fram som en av Sveriges mest innovativa satsningar i samband med Svenska Institutets utställning på temat “Innovativa Sverige”. Utställningen invigdes i går på Stanford University i Palo Alto Kalifornien USA och Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden var närvarande. Spaceport Sweden samverkar i CiiR och kommer att utgöra en viktig partner i den lärplattform som håller på att utvecklas i centret. Tag också chansen att få höra Karin presentera visionen och utmaningen för Spaceport Sweden under den kommande Entreprenörsveckan på Luleå tekniska universitet.

Läs mer om utmärkelsen här
Översikt Entreprenörsveckan (pdf)
Spaceport Sweden

 Spaceport Sweden har lyfts fram som en av Sveriges mest innovativa satsningar i samband med Svenska Institutets utställning på temat “Innovativa Sverige”. Utställningen invigdes i går på Stanford University i Palo Alto Kalifornien USA och Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden var närvarande. Spaceport Sweden samverkar i CiiR och kommer att utgöra en viktig partner i den lärplattform som håller på att utvecklas i centret. Tag också chansen att få höra Karin presentera visionen och utmaningen för Spaceport Sweden under den kommande Entreprenörsveckan på Luleå tekniska universitet.

Läs mer om utmärkelsen här
Översikt Entreprenörsveckan (pdf)
Spaceport Sweden