CiiR och Spaceport Sweden: Gränslösa möjligheter med rymdturism som dragkraft

Written by aaadmin on. Posted in Aktiviteter, Nyheter

Den 10 november i samband med den årliga Entreprenörsveckan vid Luleå tekniska universitet samlades ett 70-tal deltagare i form av forskare, företagare, supportaktörer och studenter/gymnasieelever till en workshop på temat rymdturism. Workshopen inleddes med att CiiRs centerföreståndare Håkan Ylinenpää berättade om ambitionen att arbeta med och forska om innovationssystem. Håkan berättade också att CiiR kommer att använda sig av ett “live case” för att skapa interaktion och lärande med policy-makers, där dagens övning var ett första steg. Samarbetet med Spaceport Sweden utgör grunden för ett “live case” och deras utmaningar med att bygga upp ett innovationssystem ska inspirera till lärande och bredare medverkan i formandet av ett framtida innovationssystem. Karin Nilsdotter, VD Spaceport Sweden, berättade därefter om utmaningen att starta upp och driva rymdturism med Kiruna som nav.

Efter detta bytte de 70-talet åhörarna roll och fick i stället för att bara lyssna även diskutera och ta fram idéer i olika tankesmedjor. Smedjorna hade olika teman – hållbarhet, kreativa näringar och rymdupplevelse – som användes som grund för att skapa idéer om framtida innovativa produkter och tjänster. Cirka 200 idéer skapades och sammanställdes i form av ett särskilt rymdhus – ett Space Hotel – där allt från lek, lärande, upplevelse och spänning kan ta form. Idéerna om skulpturala uttryck, smarta textilier, tidsresa från historisk samekultur till futuristisk rymdålder, simulerade rymdfärder och rymdpromenader skulle också kunna förverkligas med rymdhuset som bas. I tankesmedjorna diskuterades även hur utvecklingen av rymdturism kan göras genom samverkan mellan olika aktörer, intressen och behov.

Förutom att inspirera till nya produkter och tjänster utgör resultatet från workshopen ett underlag för t ex kurser vid olika universitet, examensarbeten och idéer till nya forsknings- och utvecklingsprojekt. Dagens aktiviteter var också en bra övning för formandet av det “lärande laboratorium” för utveckling av innovationssystem som är CiiRs ambition.

Ytterligare upplysningar: Åsa Ericson, Funktionella produkter, asa.ericson@ltu.se

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.