Ny innovationsstrategi och nya satsningar för NorrbottenNy innovationsstrategi och nya satsningar för Norrbotten

Written by aaadmin on. Posted in Aktiviteter

Norrbotten står inför stora utmaningar och nya möjligheter. Exempel är kompetensförsörjningen till den växande högteknologiska basindustrin, utvecklingen av e-hälsa samt flytten av Kiruna.

För att möta utmaningarna krävs en långsiktig regional innovationsstrategi. Under eftermiddagens workshop tar vi första steget genom att diskutera vad en målbild bör innehålla. En nulägesanalys av regionens innovationsklimat, utmaningar och möjligheter är utgångspunkten för att bestämma formerna för det fortsatta strategiarbetet.

Presentationer av regeringens arbete med sin nationella innovationsstrategi,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) inspel i form av Innovationsplan Sverige samt hur Värmland arbetat med sin innovationsstrategi ger inspel och inspiration till workshopen. IVA diskuterar tillsammans med LKAB och Luleå tekniska universitet ett Vetenskapens hus i centrala Luleå som en mötesplats
för allmänhet och olika organisationer.

Vid seminariet presenteras idéerna bakom Vetenskapens hus och den första planerade aktiviteten – en workshop kring arbetet med regionala, nationella
och internationella innovationsstrategier. Vid seminariet presenterar LKAB sin nya akademi som är ett strategiskt verktyg för att säkra företagets behov av kvalificerad kompetens. Facebooks placering av serverhallar i Luleå har väckt
stor internationell uppmärksamhet. Vi får en initierad beskrivning av arbetet bakom etableringen. I detta var möjligheten att kraftsamla utifrån en samverkansplattform avgörande.

Välkommen till en heldag där du kan inspireras och själv bidra till
och påverka arbetet med en innovationsstrategi för Norrbotten!

Tid: Onsdagen den 14 december 2011, kl 10:00-16:00
Plats: Posten I, korsningen Storgatan/Kungsgatan, Luleå
Program: Detaljerat program och inbjudan hittar du här!
Anmälan: Senast den 8 december 2011 via denna länk

 Ny innovationsstrategi och nya satsningar för Norrbotten

Norrbotten står inför stora utmaningar och nya möjligheter. Exempel är kompetensförsörjningen till den växande högteknologiska basindustrin, utvecklingen av e-hälsa samt flytten av Kiruna.

För att möta utmaningarna krävs en långsiktig regional innovationsstrategi. Under eftermiddagens workshop tar vi första steget genom att diskutera vad en målbild bör innehålla. En nulägesanalys av regionens innovationsklimat, utmaningar och möjligheter är utgångspunkten för att bestämma formerna för det fortsatta strategiarbetet.

Presentationer av regeringens arbete med sin nationella innovationsstrategi,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) inspel i form av Innovationsplan Sverige samt hur Värmland arbetat med sin innovationsstrategi ger inspel och inspiration till workshopen. IVA diskuterar tillsammans med LKAB och Luleå tekniska universitet ett Vetenskapens hus i centrala Luleå som en mötesplats
för allmänhet och olika organisationer.

Vid seminariet presenteras idéerna bakom Vetenskapens hus och den första planerade aktiviteten – en workshop kring arbetet med regionala, nationella
och internationella innovationsstrategier. Vid seminariet presenterar LKAB sin nya akademi som är ett strategiskt verktyg för att säkra företagets behov av kvalificerad kompetens. Facebooks placering av serverhallar i Luleå har väckt
stor internationell uppmärksamhet. Vi får en initierad beskrivning av arbetet bakom etableringen. I detta var möjligheten att kraftsamla utifrån en samverkansplattform avgörande.

Välkommen till en heldag där du kan inspireras och själv bidra till
och påverka arbetet med en innovationsstrategi för Norrbotten!

Tid: Onsdagen den 14 december 2011, kl 10:00-16:00
Plats: Posten I, korsningen Storgatan/Kungsgatan, Luleå
Program: Detaljerat program och inbjudan hittar du här!
Anmälan: Senast den 8 december 2011 via denna länk

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.