IKT som hävstång för mindre företag

Written by aaadmin on. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Nyheter


Vinit Parida, Mats Westerberg och Håkan Ylinenpää.

Modern informationsteknik och nätverksbyggande är två kännetecken för det vi brukar kalla informations- eller kunskapssamhället. Detta är något som både samhälle och företag måste förhålla sig till. Men vad innebär det för mindre företag?

Föreläsarna Håkan Ylinenpää, Mats Westerberg och Vinit Parida, Luleå tekniska universitet och CiiR, menade i sin föreläsning vid IVAs konferenscenter den 19 mars att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan fungera som en hävstång för mindre företags utveckling. Under föreläsningen presenterades lärdomar från olika forskningsprojekt samt en rad verkliga case. Frågeställningar som särskilt uppmärksammades var:

– Hur kan IKT bidra till nätverkande och företagsutveckling?
– Vad bör man tänka på som företagare?
– Vilka utmaningar finns på policynivå?

Föreläsningen lockade ett 70-tal åhörare i form av främst företagare och policymakers.

Länkar
Se föreläsningen och ladda ner presentationsmaterial
Ett inlägg om föreläsningen på Esbribloggen
Vinit Parida, Mats Westerberg och Håkan Ylinenpää.

Modern informationsteknik och nätverksbyggande är två kännetecken för det vi brukar kalla informations- eller kunskapssamhället. Detta är något som både samhälle och företag måste förhålla sig till. Men vad innebär det för mindre företag?

Föreläsarna Håkan Ylinenpää, Mats Westerberg och Vinit Parida, Luleå tekniska universitet och CiiR, menade i sin föreläsning vid IVAs konferenscenter den 19 mars att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan fungera som en hävstång för mindre företags utveckling. Under föreläsningen presenterades lärdomar från olika forskningsprojekt samt en rad verkliga case. Frågeställningar som särskilt uppmärksammades var:

– Hur kan IKT bidra till nätverkande och företagsutveckling?
– Vad bör man tänka på som företagare?
– Vilka utmaningar finns på policynivå?

Föreläsningen lockade ett 70-tal åhörare i form av främst företagare och policymakers.

Länkar
Se föreläsningen och ladda ner presentationsmaterial
Ett inlägg om föreläsningen på Esbribloggen

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.