Det händer inom CiiR just nu

Written by aaadmin on. Posted in Aktiviteter, Aktuellt

Forskare från CiiR deltar på olika sätt i att tillsammans med policymakers och företag utveckla regionala innovationsstrategier.

Exempel på pågående insatser är:

  • Utformning av en regional innovationsstrategi för Norrbotten och Västerbotten.
  • Arbete med en regional innovationskonferens i samarbete med Norrbottens läns landsting.
  • Workshop ”Framtid på landet” i Boden 15-17 juni i samarbete med Hushållningssällskapet
  • Samarbete med den nationella organisationen REGLAB (bl a genom att CiiRs föreståndare ingår i REGLABs styrelse).
  • På den europeiska arenan deltar CiiR-forskare dessutom i ett projekt inom EU:s Northern Periphery Program för att utveckla ”rural innovation and business systems”.

Forskare från CiiR deltar på olika sätt i att tillsammans med policymakers och företag utveckla regionala innovationsstrategier.

Exempel på pågående insatser är:

  • Utformning av en regional innovationsstrategi för Norrbotten och Västerbotten.
  • Arbete med en regional innovationskonferens i samarbete med Norrbottens läns landsting.
  • Workshop ”Framtid på landet” i Boden 15-17 juni i samarbete med Hushållningssällskapet
  • Samarbete med den nationella organisationen REGLAB (bl a genom att CiiRs föreståndare ingår i REGLABs styrelse).
  • På den europeiska arenan deltar CiiR-forskare dessutom i ett projekt inom EU:s Northern Periphery Program för att utveckla ”rural innovation and business systems”.

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.