Håkan Ylinenpää och Jukka Teräs från CiiR medverkar i ny bok

Written by aaadmin on. Posted in Aktuellt, Nyheter, Övrigt

Medarbetare vid CiiR har bidragit med två kapitel i en nyutkommen antologi från Routledge. Bokens titel är ”Innovation Governance in an open economy. Shaping Regional Nodes in a Globalized World”.

I kapitlet ”Regional dynamics in non-metropolitan hi-tech clusters; a longitudinal study of two Nordic regions” följer Håkan Ylinenpää och Jukka Teräs upp en tidigare studie (Lundgren & Ylinenpää 1998) av dynamiken i Uleåborgs- och Luleåregionen.

De har undersökt vad som har hänt det senaste årtiondet och kan bland annat konstatera att den tidigare energiska utvecklingen i Uleåborgsregionen delvis avstannat. Samtidigt uppvisar Luleå nya dynamiska inslag på en del punkter.

NOKIA:s tidigare roll som lokomotiv för den finska regionens utveckling och vetenskapsparken Technopolis roll som utvecklingskoordinator under perioden 1998-2008 har vittrats sönder. I kombination med med en fortgående globalisering av ekonomin har detta förändrat spelreglerna för regionens utveckling.

Samtidigt uppvisar Luleåregionen intressanta exempel på dynamiska utvecklingsinitiativ som knyter samman existerande basindustri med mer sentida kunskapsbaserade företag och deras utvecklingsambitioner, exempelvis i form av ProcessIT Innovations.

Innovationssystem nödvändiga men komplexa att utveckla

För båda regionerna gäller också utmaningen att uppnå och vidmakthålla en kritisk massa av signifikanta aktörer som kan åstadkomma en dynamisk utveckling i form av regionala och distribuerade innovationssystem.

Den invecklade frågan om hur regionala innovationssystem kan ”konstrueras” diskuteras i ett annat bidrag i boken som är skrivet av Johan Johansson och Håkan Ylinenpää. Med avstamp i exemplet ProcessIT Innovations och dess förhistoria analyseras utvecklingen av denna Vinnväxt-vinnare från slutet av 1990-talet fram till i dag. Författarna har utgått från olika teorier och teoretiska koncept.

Slutsatsen är att framgångsrika innovativa system kan betraktas som komplexa och lärande organisationer. De kan planeras endast i begränsad omfattning. Entreprenörskap och ”effectuation-baserat” agerande kolliderar ofta med ett traditionellt långsiktigt och top-down-orienterat planeringstänkande.

Även fokus på regioner i periferin

Vid CiiR pågår också arbetet med att utveckla innovations- och affärssystem i än mer perifera regioner. I samarbete med regionala partners i Irland, Skottland, Island och Finland har man precis genomfört ett större praktiskt innovationsarbete. Detta är främst riktat till perifera regioners mindre företag.

Medarbetare i CiiR har fungerat som akademisk support i framtagandet av analysverktyg och riktningsangivare för framtida utveckling. De har också bidragit med konkreta insatser i företagen. Bland annat genom en särskild workshop på detta tema som genomfördes på Irland 30-31 maj i år.

Mer information om boken finns här.Medarbetare vid CiiR har bidragit med två kapitel i en nyutkommen antologi från Routledge. Bokens titel är ”Innovation Governance in an open economy. Shaping Regional Nodes in a Globalized World”.

I kapitlet ”Regional dynamics in non-metropolitan hi-tech clusters; a longitudinal study of two Nordic regions” följer Håkan Ylinenpää och Jukka Teräs upp en tidigare studie (Lundgren & Ylinenpää 1998) av dynamiken i Uleåborgs- och Luleåregionen.

De har undersökt vad som har hänt det senaste årtiondet och kan bland annat konstatera att den tidigare energiska utvecklingen i Uleåborgsregionen delvis avstannat. Samtidigt uppvisar Luleå nya dynamiska inslag på en del punkter.

NOKIA:s tidigare roll som lokomotiv för den finska regionens utveckling och vetenskapsparken Technopolis roll som utvecklingskoordinator under perioden 1998-2008 har vittrats sönder. I kombination med med en fortgående globalisering av ekonomin har detta förändrat spelreglerna för regionens utveckling.

Samtidigt uppvisar Luleåregionen intressanta exempel på dynamiska utvecklingsinitiativ som knyter samman existerande basindustri med mer sentida kunskapsbaserade företag och deras utvecklingsambitioner, exempelvis i form av ProcessIT Innovations.

Innovationssystem nödvändiga men komplexa att utveckla

För båda regionerna gäller också utmaningen att uppnå och vidmakthålla en kritisk massa av signifikanta aktörer som kan åstadkomma en dynamisk utveckling i form av regionala och distribuerade innovationssystem.

Den invecklade frågan om hur regionala innovationssystem kan ”konstrueras” diskuteras i ett annat bidrag i boken som är skrivet av Johan Johansson och Håkan Ylinenpää. Med avstamp i exemplet ProcessIT Innovations och dess förhistoria analyseras utvecklingen av denna Vinnväxt-vinnare från slutet av 1990-talet fram till i dag. Författarna har utgått från olika teorier och teoretiska koncept.

Slutsatsen är att framgångsrika innovativa system kan betraktas som komplexa och lärande organisationer. De kan planeras endast i begränsad omfattning. Entreprenörskap och ”effectuation-baserat” agerande kolliderar ofta med ett traditionellt långsiktigt och top-down-orienterat planeringstänkande.

Även fokus på regioner i periferin

Vid CiiR pågår också arbetet med att utveckla innovations- och affärssystem i än mer perifera regioner. I samarbete med regionala partners i Irland, Skottland, Island och Finland har man precis genomfört ett större praktiskt innovationsarbete. Detta är främst riktat till perifera regioners mindre företag.

Medarbetare i CiiR har fungerat som akademisk support i framtagandet av analysverktyg och riktningsangivare för framtida utveckling. De har också bidragit med konkreta insatser i företagen. Bland annat genom en särskild workshop på detta tema som genomfördes på Irland 30-31 maj i år.

Mer information om boken finns här.

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.