Hur kan entreprenörers passion för företagandet påverka hur de identifierar och utvecklar nya affärsmöjligheter?

Written by Melina Granberg on. Posted in Aktuellt, Nyheter

CiiR-forskarna Sara Thorgren och Joakim Wincent finner att det beror på passionens karaktär och förmågan att möta externa intressenters förväntningar på företaget. I artikeln Passion and Role Opportunity Search: Interfering Effects of Conflicts and Overloads (International Journal of Stress Management nr 1, Vol. 20, 2013) beskriver författarna hur en passionerad drivkraft i vissa fall kan ge bränsle åt sökandet av nya möjligheter, medan det i andra fall kan agera broms genom att det begränsar entreprenörens fokus.

Forskare från CiiR medverkar också i kommande Uddevalla Symposium i Kansas City i juni månad med åtta olika bidrag.

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.