Resestipendium

Written by johwen on. Posted in Aktuellt, Nyheter

Inom Maud och Samme Lindmarks Familjestiftelse har ett särskilt resestipendium instiftats för att stimulera utvecklingen av kunskap rörande entreprenörskap och innovation bland forskarstuderande och post docs i första hand knutna till institutionen ETS vid Luleå tekniska universitet och Handelshögskolan vid Umeå universitet och verksamma i första hand vid det för universiteten gemensamma nationella excellence centret CiiR (Centre for Interorganisational Innovation Research). Syftet är att understödja forskare och forskarstuderande som genom deltagande i konferenser i utlandet, genom gästforskarperioder vid utländskt universitet, eller annat likvärdigt ändamål avser bredda sina kunskaper inom området och utveckla det personliga professionella nätverket. Stipendiet uppgår normalt till 20 000 kronor och tilldelas vardera en sökande per universitet (Umeå respektive Luleå) årligen. Beloppet utbetalas till stipendiater i form av en personlig utbetalning avsedd att täcka merkostnader föranledda av den specifika utlandsvistelsen.

Stipendium kan utgå till forskarstuderande i första hand inskrivna vid forskarutbildning vid institutionen ETS vid Luleå tekniska universitet och Handelshögskolan vid Umeå universitet eller till personer verksamma som forskare (post docs) vid dessa enheter. För ansökan finns ingen särskild ansökningsblankett, sökande förväntas författa egen ansökan där syftet med utlandsvistelsen specificeras och en enkel budget presenteras. Till ansökan bifogas en kortfattad CV. Ansökan inges löpande i två exemplar via mail eller post minst en månad innan avsedd utlandsvistelse adresserad till styrelseledamöterna professor Håkan Boter (hakan.boter@usbe.umu.se; Handelshögskolan vid Umeå Universitet) samt till professor Håkan Ylinenpää (hakan.ylinenpaa@ltu.se; Institutionen ETS vid Luleå tekniska universitet) som tillsammans bereder ansökningar inför beslut i Familjestiftelsens styrelse.

Ansökan avseende 2014 inges senast den 1 mars 2014.

___________________________________________________________________________________________

Travel scholarship

Maud and Samme Lindmark’s Family Foundation announces the possibility to apply for a travel scholarship for PhD candidates and post doc researchers linked to Luleå University of Technology/ETS and Umeå Business School and primarily engaged within the national excellence centre CiiR. The scholarship is intended to cover costs related to participating in international conferences, visiting universities abroad and/or other initiatives with the purpose of developing the applicants professional knowledge and network, and normally amounts to 20 000 SEK.

Applicants should formulate a letter of application in two copies, specifying purpose and budget and attaching a short CV. The application should be sent at least one month before the travel event and before March 1st 2014 to the members of the Foundation’s board of directors, professors Håkan Boter (hakan.boter@usbe.umu.se) and Håkan Ylinenpää (hakan.ylinenpaa@ltu.se).

Trackback from your site.

Comments (2)

 • Trey Hooton

  |

  Trey Hooton

  Resestipendium | CiiR – Forskning för regional utveckling i Norrbotten och Västerbotten

  Reply

 • HOMEPAGE

  |

  HOMEPAGE

  Resestipendium | CiiR – Forskning för regional utveckling i Norrbotten och Västerbotten

  Reply

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.