Molntjänster och dynamiskt samarbete som utvecklingskrafter hos CiiR

Written by johwen on. Posted in Aktuellt, Forskning, Nyheter


Tjänster och datalagring i det s k molnet är ett innovations- och affärsområde med stor potential som bl a lockat Facebook till Sverige och Luleå. Nu startar CiiR också ett följeforskningsprojekt baserat på det Vinnova-finansierade Cloudberryprojektet som arbetar med att utveckla detta område till ett framtida distribuerat innovationssystem. Följeforskare är Åsa Ericson, Johan Wenngren och Håkan Ylinenpää från Luleå tekniska universitet, och projektet drivs i samarbete med ett av CiiRs tillämpade centrumbildningar (CDT eller Centrum för Distansöverbryggande teknik).

I Uminova Science Park i Umeå arrangerades den 5 feb ett lunchseminarium för ca 25 entreprenörer och forskare på temat hur mindre företag använder dynamiskt samarbete för att uppnå innovationer och tillväxt. Vid seminariet berättade CiiR-forskaren Jan Abrahamsson vid CiiR om aktuella resultat från ett pågående forskningsprojekt på detta tema vid Handelshögskolan i Umeå.

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.