CiiR utvecklar nyföretagandets roll i det regionala innovationssystemet

Written by johwen on. Posted in Aktuellt, Forskning, Nyheter

Hur ska arbetet med att stimulera och utveckla nyföretagandet i en region som Norrbotten utformas i framtiden för att stödja utvecklingen av dynamisk och hållbar tillväxt? Vad har regionen lärt av sina tidigare erfarenheter? Vad finns att lära av andra regioner och av forskningen inom området? Detta är några av de frågor som CiiR på uppdrag av Länsstyrelsen in Norrbotten nu försöker besvara. Med stöd av en särskild referensgrupp och i dialog med bl a regionens näringslivsaktörer lägger CiiR-forskare just nu sista handen på en rapport som syftar till att utgöra ett kunskapsbaserat underlag för regionens fortsatta arbete.

Mer information genom hakan.ylinenpaa@ltu.se och www.ciir.se.

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.