Landsbygdsutveckling i Tornedalen i gruvkrisens skugga

Written by johwen on. Posted in Aktuellt, Forskning, Nyheter

I skugga av en hotande konkurs för gruvföretaget Northland Resources i Kaunisvaara, Pajala kommun, genomfördes den 22 oktober en heldagsworkshop med sikte på framtiden. Workshopen, som modererades av CiiRs föreståndare Håkan Ylinenpää och som samlade 30-talet deltagare från olika sektorer av det tornedalska samhället, utmynnade i en prioritering av tre insatsområden för utveckling av ett regionalt innovationssystem: nyttiggörande av naturresurser, kulturella tillgångar och ett utvecklat entreprenörskap. Workshopen utgör nu viktig input i utvecklingen av ett program för lokalt ledd utveckling (LLU).

Ytterligare upplysningar hakan.ylinenpaa@ltu.se

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.