ABSORPTIONSFÖRMÅGAN EN UNDERVÄRDERAD FÖRETAGSKOMPETENS

Written by johwen on. Posted in Aktuellt, Forskning, Nyheter

Betydelsen av entreprenörskap och innovation för att utveckla lönsamma företag är omvittnat av många, men inte alltid så lätt att kapitalisera på i praktiken. I en nyligen publicerad artikel i Strategic Management Journal visar de CiiR-relaterade forskarna P.C. Patel, M. Kotamäki, V. Parida och J. Wincent på den viktiga roll som ett företags absorptiva kapacitet i form av rutiner för att registrera och processa information spelar för ett företags förmåga att omvandla entreprenöriella satsningar till innovationer som får genomslag på marknaden i termer av citerade patent och lönsamhet. www.ciir.se eller Patel, PC, Kohtamäki, M, Parida, V& Wincent, J 2014, ‘Entrepreneurial Orientation-as-Experimentation and Firm Performance: The Enabling Role of Absorptive CapacityStrategic Management Journal., 10.1002/smj.2310.

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.