HÖSTMÖTE MED CIIR I UMEÅ

Written by johwen on. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Forskning, Nyheter

Den 27 nov genomförde CiiR sitt numera traditionella höstmöte i Umeå; denna gång med ett fokus på de skarpa innovationssystem som är under utveckling och som CiiR adopterat som levande fall (live case) i sin verksamhet: Spaceport Sweden (som utvecklar ett innovationssystem kopplat till besöksnäring och testverksamhet) samt Cloudberry som representerar det kluster av datacenter som i Facebooks kölvatten nu växer fram i norra Sverige. Spaceport Sweden och Cloudberry datacenters presenterade sina respektive största utmaningar och fick därefter kommentarer och råd av CiiR’s praktiker och forskare.

Vid höstmötet medverkade också Anna Olofsson från regeringskansliet/näringsdepartementet med en aktuell information om vad som händer på nationell och överstatlig nivå just nu.

Under höstmötet utdelade också Maud och Samme Lindmarks Familjestiftelse resestipendier till tre forskare/doktorander verksamma i CiiR: Zsuzsanna Vincze och Jan Abrahamsson från Handelshögskolan vid Umeå Universitet samt Adesuwa Omorede från Entreprenörskap & Innovation vid Luleå tekniska universitet.

Mottagarna av resestipendier ur Maud och Samme Lindmarks Familjestiftelse Adesuwa Omorede, Zsuzsanna Vincze, och Jan Abrahamsson tillsammans med prisutdelaren professor Håkan Boter.

Mottagarna av resestipendier ur Maud och Samme Lindmarks Familjestiftelse Adesuwa Omorede, Zsuzsanna Vincze, och Jan Abrahamsson tillsammans med prisutdelaren professor Håkan Boter.

Karin Nilsdotter, Spaceport Sweden

Karin Nilsdotter, Spaceport Sweden

Mikael Börjesson, Cloudberry datacenters

Mikael Börjesson, Cloudberry datacenters

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.