Många kunskapsspridningsinsatser via CiiR

Written by johwen on. Posted in Aktuellt, Forskning, Nyheter

Forskare knutna till CiiR har under senare tid medverkat i ett antal olika aktiviteter som syftar till att sprida kunskaper från pågående forskning. Det handlar t ex om ett föredrag vid en Näringslivsgala i Lycksele om innovationsvillkor i perifera regioner, en studie och ett efterföljande seminarium i Luleå om den regionala dynamiken i Norrbotten utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten, om utbildning av den s k regionala beredningen vid Norrbottens Läns Landsting i Gällivare, föreläsning vid seminarium för företagare och lokalpolitiker i Överkalix, samt en föreläsning vid pågående 100-årsjubileum på Vetenskapens Hus i Luleå till minne av den legendariske landshövdingen och samhällsentreprenören Ragnar Lassinantti.

Ytterligare upplysningar via hakan.ylinenpaa@ltu.se.

Trackback from your site.

Comments (1)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.