Förändringar i den politiska miljön har stor betydelse för små- och medelstora företag

Written by johwen on. Posted in Aktuellt, Forskning, Nyheter

För chefer i små- och medelstora företag har den politiska miljön liten betydelse vid strategiska beslut, visar tidigare forskning. Andrew Barron, Peter Hultén och Vladimir Vanyushyn, som tillhör forskningsnätverket CIIR, visar emellertid på motsatsen och hävdar att förändringar i den politiska miljön istället kan få omedelbara och strategiskt viktiga effekter, särskilt under krisperioder. Forskarna har studerat svenska, franska och brittiska små och medelstora företag under den gångna eurokrisen och de politiska förändringar som följde på detta. I en kommande artikel, som publiceras i den vetenskapliga tidsskriften  Environment and Planning C: Government and Policy visar forskarna att chefer, oberoende av ursprungsland, men som i stor utsträckning påverkats av krisen, ansåg det viktigt att skanna eller kartlägga strategiska politiska händelser. Vidare ansåg de att det är viktigt att utveckla specifika och formella kartläggningsrutiner, samt att de frekvent använder båda regerings- och branschspecifik information.

Artikeln har rubriken Country-of-origin effects on managers’ environmental scanning behaviours: evidence from the political crisis in the Eurozone (DOI: 10.1068/c13176b)

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.