CiiR vårmöte – i samarbete med Reglab och Länsstyrelsen i Norrbotten

Written by johwen on. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Forskning, Nyheter

Den 5 maj genomfördes vårmötet denna gång i Luleå och i samverkan med Reglab och Länsstyrelsen i Norrbotten. De 40 deltagarna bestod av representanter från både Reglabs och CiiR styrelser, men även regionala myndigheter/organisationer, andra policy representanter och företagare deltog. I fokus var korta dragningar av författarna till fem inspirerande rapporter som framförallt reflekterades och diskuterades i grupper. Vi blev alla varse att vi lever i en föränderlig värld där våra omvärldsanalyser och strategier ständigt utmanas. Diskussionerna handlade bland annat om tillväxtförutsättningar och kompetenser för regionens näringsliv och hur vi kan bidra till att utveckla regionen. De inledande frågorna var: Vilka policyimplikationer kan vi dra av de aktuella studierna som rapporterna presenterar? Vilka nyckelfrågor har vi glömt att adressera?

Formen för mötet gjorde det intressant att hantera de svåra ämnena och alla bidrog med sina erfarenheter på ett interaktivt sätt. Vi vill tacka alla tillresta deltagare, eller rättare sagt reflektörer, som har delat med sig av sina erfarenheter och olika perspektiv. Ett speciellt tack går till Ewa Moe från Reglab som handfast, skickligt och mycket ödmjukt guidade oss genom mötesprocessen.

IMG_3074[1].JPG IMG_3076[2].JPG

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.