UTMANINGAR FÖR INNOVATIVA ALLIANSER

Written by johwen on. Posted in Aktuellt, Forskning, Nyheter

Att som litet svenskt företag försöka expandera på internationella marknader tillsammans med stora utländska bolag är inte alltid en dans på rosor. I artikeln ” Partner Conflicts in International Joint Ventures: A Minority Owner Perspective”, publicerad i Journal of International Management, presenterar Christoffer Westman och Sara Thorgren (CiiR) ingående hur konflikter uppstod, eskalerade och exploderade mellan två partners i ett internationellt joint venture. Partnerskapet blev en börda för det svenska företaget och det tog lång tid och mycket resurser innan de kunde avbryta samarbetet. Westman och Thorgren ger praktiska råd kring vad företag som funderar på att gå in i ett internationellt joint venture som minoritetsägare kan tänka på för att minska risken för att bli överkörda. Artikeln går att ladda ned här: http://authors.elsevier.com/a/1SnNB3qXVtuX9i    

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.