CiiR vårmöte – i samarbete med Reglab och Länsstyrelsen i Norrbotten

Written by johwen. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Forskning, Nyheter

Den 5 maj genomfördes vårmötet denna gång i Luleå och i samverkan med Reglab och Länsstyrelsen i Norrbotten. De 40 deltagarna bestod av representanter från både Reglabs och CiiR styrelser, men även regionala myndigheter/organisationer, andra policy representanter och företagare deltog. I fokus var korta dragningar av författarna till fem inspirerande rapporter som framförallt reflekterades och diskuterades i grupper. Vi blev alla varse att vi lever i en föränderlig värld där våra omvärldsanalyser och strategier ständigt utmanas. Diskussionerna handlade bland annat om tillväxtförutsättningar och kompetenser för regionens näringsliv och hur vi kan bidra till att utveckla regionen. De inledande frågorna var: Vilka policyimplikationer kan vi dra av de aktuella studierna som rapporterna presenterar? Vilka nyckelfrågor har vi glömt att adressera?

Formen för mötet gjorde det intressant att hantera de svåra ämnena och alla bidrog med sina erfarenheter på ett interaktivt sätt. Vi vill tacka alla tillresta deltagare, eller rättare sagt reflektörer, som har delat med sig av sina erfarenheter och olika perspektiv. Ett speciellt tack går till Ewa Moe från Reglab som handfast, skickligt och mycket ödmjukt guidade oss genom mötesprocessen.

IMG_3074[1].JPG IMG_3076[2].JPG

HÖSTMÖTE MED CIIR I UMEÅ

Written by johwen. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Forskning, Nyheter

Den 27 nov genomförde CiiR sitt numera traditionella höstmöte i Umeå; denna gång med ett fokus på de skarpa innovationssystem som är under utveckling och som CiiR adopterat som levande fall (live case) i sin verksamhet: Spaceport Sweden (som utvecklar ett innovationssystem kopplat till besöksnäring och testverksamhet) samt Cloudberry som representerar det kluster av datacenter som i Facebooks kölvatten nu växer fram i norra Sverige. Spaceport Sweden och Cloudberry datacenters presenterade sina respektive största utmaningar och fick därefter kommentarer och råd av CiiR’s praktiker och forskare.

Vid höstmötet medverkade också Anna Olofsson från regeringskansliet/näringsdepartementet med en aktuell information om vad som händer på nationell och överstatlig nivå just nu.

Under höstmötet utdelade också Maud och Samme Lindmarks Familjestiftelse resestipendier till tre forskare/doktorander verksamma i CiiR: Zsuzsanna Vincze och Jan Abrahamsson från Handelshögskolan vid Umeå Universitet samt Adesuwa Omorede från Entreprenörskap & Innovation vid Luleå tekniska universitet.

Mottagarna av resestipendier ur Maud och Samme Lindmarks Familjestiftelse Adesuwa Omorede, Zsuzsanna Vincze, och Jan Abrahamsson tillsammans med prisutdelaren professor Håkan Boter.

Mottagarna av resestipendier ur Maud och Samme Lindmarks Familjestiftelse Adesuwa Omorede, Zsuzsanna Vincze, och Jan Abrahamsson tillsammans med prisutdelaren professor Håkan Boter.

Karin Nilsdotter, Spaceport Sweden

Karin Nilsdotter, Spaceport Sweden

Mikael Börjesson, Cloudberry datacenters

Mikael Börjesson, Cloudberry datacenters

CiiR IS TRACKING FUTURE INNOVATION TRENDS

Written by johwen. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Forskning, Nyheter, Övrigt

At a recent conference in Stockholm organized by Entreprenörskapsforum and SCB (“Innovation för framtida tillväxt”)Vinit Parida represented CiiR and presented insights on future innovation challenges for Swedish companies. Based on interviews with 30 Swedish innovation leader companies, future oriented key trends and innovation activities were highlighted and discussed.

More info: vinit.parida@ltu.se

TEDx Kiruna

Written by johwen. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Nyheter, Övrigt

TEDx Kiruna anordnades för tredje året i rad av Spaceport Sweden. I år hölls konferensen i LKABs lokaler ca 500 meter under jord. Dagen var fylld av intressanta internationella och lokala föreläsare. CiiR besökte TEDx och var imponerade. Mycket bra tillställning som ni inte får missa nästa år. Läs mer på: http://tedxkiruna.com/

Boksläpp: Det innovativa Sverige. Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext

Written by Melina Granberg. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Nyheter

På torsdag 12 december släpps boken ”Det innovativa Sverige. Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext” där CiiR-forskarna Håkan Ylinenpää, Joakim Wincent, Erkko Autio och Sergey Anokhin medverkar. Med anledning av detta anordnas ett frukostmöte den 12 december och ett seminarium den 22 januari. Båda hålls i Stockholm och boken utgör temat.

Prins Daniels Fellowship

Written by Melina Granberg. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Nyheter

Jonny Holmström från CiiR deltog nyligen vid en lunch arrangerad av länsstyrelsen i Västerbotten och IVA i syfte att uppmärkssamma IVA-projektet Prins Daniels Fellowship. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan H.K.H. Prins Daniel, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), entreprenörer och företagsledare. Projektets vision är att fler unga människor ser entreprenörskap som ett alternativ, där Umeåregionens snabba tillväxt inom digital innovation står i särskilt fokus.

Professor Jonny Holmström (CiiR) och HKH Prins Daniel.

Professor Jonny Holmström (CiiR) och HKH Prins Daniel.