TEDx Kiruna

Written by johwen. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Nyheter, Övrigt

TEDx Kiruna anordnades för tredje året i rad av Spaceport Sweden. I år hölls konferensen i LKABs lokaler ca 500 meter under jord. Dagen var fylld av intressanta internationella och lokala föreläsare. CiiR besökte TEDx och var imponerade. Mycket bra tillställning som ni inte får missa nästa år. Läs mer på: http://tedxkiruna.com/

Boksläpp: Det innovativa Sverige. Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext

Written by Melina Granberg. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Nyheter

På torsdag 12 december släpps boken ”Det innovativa Sverige. Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext” där CiiR-forskarna Håkan Ylinenpää, Joakim Wincent, Erkko Autio och Sergey Anokhin medverkar. Med anledning av detta anordnas ett frukostmöte den 12 december och ett seminarium den 22 januari. Båda hålls i Stockholm och boken utgör temat.

Prins Daniels Fellowship

Written by Melina Granberg. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Nyheter

Jonny Holmström från CiiR deltog nyligen vid en lunch arrangerad av länsstyrelsen i Västerbotten och IVA i syfte att uppmärkssamma IVA-projektet Prins Daniels Fellowship. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan H.K.H. Prins Daniel, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), entreprenörer och företagsledare. Projektets vision är att fler unga människor ser entreprenörskap som ett alternativ, där Umeåregionens snabba tillväxt inom digital innovation står i särskilt fokus.

Professor Jonny Holmström (CiiR) och HKH Prins Daniel.

Professor Jonny Holmström (CiiR) och HKH Prins Daniel.

Om innovativt arbete i Israel

Written by Melina Granberg. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Nyheter

Den 5 november genomförde CiiR i samarbete med forskningsämnet Entreprenörskap & Innovation ett spännande seminarium på temat ”How to turn ideas into innovations – insights and lessons from the Israeli high-tech cluster”.

Genom professor Yesha Sivan från Tel Aviv University, Executive Director of The Coller Institute of Venture at Tel Aviv University Faculty of Management, fick de 20–talet närvarande forskarna ta del av hur man i Israel arbetar och tänker när det gäller utvecklingen av innovationer och innovative system.

Bl a framkom den stora roll som samhällsorganisationer spelar i sammanhanget och en motsvarande mindre relativ betydelse för den akademiska forskningen vid universiteten. Seminariet gästades också av Israels ambassadör i Sverige med följeslagare; Isaac Bachman. Seminariet avslutades med en diskussion rörande framtida samarbete mellan Israel och forskare vid Luleå tekniska universitet/CiiR.

Guest lecture/academic seminar: Insights and lessons from the Israeli high-tech cluster

Written by Melina Granberg. Posted in Aktiviteter, Aktuellt, Nyheter

When? Tuesday Nov 5th 10-12 a.m.

Where? Meeting room A2544g, A building, Luleå University of Technology

About what? How to turn ideas into innovations – insights and lessons from the Israeli high-tech cluster

By whom? Professor Yesha Sivan, Tel Aviv University, Israel (see bio below)

For whom? Researchers, support staff and students at LTU interested in innovation management, commercialization, cluster formation, hi-tech companies and the interesting lessons learned in Israel.

A short bio on prof Sivan:

Prof. Yesha Sivan is the Executive Director of The Coller Institute of Venture at Tel Aviv University Faculty of management. He is professor of Management Information Systems (MIS) at the School of Management and Economy at the Tel-Aviv-Yaffo academic college. He is also the founder of Metaverse Labs (MVL) – a leading think tank focusing on connecting virtual and real worlds. Sivan’s professional experience includes developing and deploying innovative solutions for corporate, hi-tech, government, and defense environments. He published numerous papers in the areas of Strategy and IT, innovation, knowledge, 3D3C virtual worlds, and standards. Sivan received his doctorate from Harvard University. He has taught EMBA, MBA, engineering and design in the areas of strategic value of IT, the emergence of virtual worlds, and software development in virtual worlds.

Welcome!

CiiRs Höstmöte – i samarbete med REGLAB och CERUM

Written by Melina Granberg. Posted in Aktiviteter, Nyheter

Onsdagen den 25 sept  genomfördes CiiRs traditionella höstmöte; nu i samarbete med REGLABs Forskarforum och CERUM. Platsen var REX i centrala Umeå, och evenemanget hade lockat ett 60-tal deltagare från hela landet (i huvudsak policy-makers och forskare).

Ett 60-tal deltagare diskuterade olika perspektiv på attraktionskraft: fastigheter och bostäder, rörlighet, moderna familjebildningar, socialt kapital som en tillgång, den historiska ”kompetens” en plats besitter, hur städernas utbredning kan vara ett hot och hur en negativ bild av landsbygden omedvetet styr planering och forskning. Under dagen medverkade Lars Westin från CERUM och CiiR med att utveckla tankar om ”Festivaler, feminism och fastigheter – om attraktivitet och värdeskapande”, Malin Eriksson från UmU med att fråga sig ”Går det att planera för och bygga in socialt kapital?”, Olle Stjernström (UmU) med ett inspel om ”Befolkningens och jobbens geografier”, medan Håkan Ylinenpää från CiiR sökte svar på frågan ”Varför valde Facebook Luleå?”. Peter de Souza från Högskolan i Hedmark, Norge, bidrog med ett inlägg om ”Bilden av icke-staden – negativ, inkomplett och missvisande?”, medan den nya Nordregio-direktören Kjell Nilsson ställde sig frågan om det inte är ”dags att skrota det kommunala planmonopolet”.

Från CiiR deltog ett tiotal forskare och forskarstuderande. I samband med forskardagen/höstmötet passade också Samme och Maud Lindmarks Famljestiftelse genom dess styrelseledamot Håkan Boter att utdela resestipendier om vardera 20 000 kronor till tre CiiR-medarbetare: Vladimir Vanyushin (Umeå) samt Nerine Mary George och Johan Wenngren (båda Luleå).

bild

Professorerna Håkan Boter, Håkan Ylinenpää och Lars Westin.

Två av pristagarna/stipendiaterna – Vladimir Vanyushin (UmU) och Nerine Mary George (Ltu) i en diskussion över en kopp kaffe.