Om ossAbout us

Det nationella excellence centret CiiR har år 2011 etablerats med stöd av VINNOVA, regionala partners (landstinget och länsstyrelsen i Norrbotten samt Regionförbundet Västerbotten) samt Luleå tekniska universitet och Umeå Universiet. CiiR arbetar med att tillsammans med internationell expertis och i nära samverkan med policymakers på olika nivåer utveckla ny kunskap om utveckling av innovationssystem med ett särskilt fokus på icke storstadsområden och de möjligheter som IKT och digitala innovationer innebär.
Centrumbildningen baseras på samverkan mellan åtta forskningsämnen och FoU-centra vid de båda nordligaste universiteten i Sverige, men arbetar med utveckling av ny kunskap tillsammans med partners från hela världen.

The national excellence centre CiiR was established in 2011 with support from VINNOVA, regional authorities and the universities in Luleå and Umeå. CiiR operates in close collaboration with international expertise and policy-makers on different levels to develop new knowledge on innovation system development with a specific focus on non-metropolitan areas and the possibilities emerging from ICT and digital innovation. The centre is based on collaboration between eight research subjects and R&D centres located to the two northernmost universities in Sweden, but operates with partners from all over the world to develop new knowledge.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.