Om oss

Det nationella excellence centret CiiR har år 2011 etablerats med stöd av VINNOVA, regionala partners (landstinget och länsstyrelsen i Norrbotten samt Regionförbundet Västerbotten) samt Luleå tekniska universitet och Umeå Universiet. CiiR arbetar med att tillsammans med internationell expertis och i nära samverkan med policymakers på olika nivåer utveckla ny kunskap om utveckling av innovationssystem med ett särskilt fokus på icke storstadsområden och de möjligheter som IKT och digitala innovationer innebär.
Centrumbildningen baseras på samverkan mellan åtta forskningsämnen och FoU-centra vid de båda nordligaste universiteten i Sverige, men arbetar med utveckling av ny kunskap tillsammans med partners från hela världen.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.